När du är i kontakt med oss kommer El-Finess Elinstallationer AB att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningarna till varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för kontrollen av de personuppgifter vi behandlar är El-Finess Elinstallationer AB

 


Kontaktinformation:

El-Finess Elinstallationer AB

Mejerigatan 1

412 76 Göteborg

Telefon: 031-21 68 00
E-post: info@el-finess.se

Org.nr.556562-1462

 

För frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in.
Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 

  1. Svara på inkommande förfrågningar: Namn, e-postadress och annan personlig information kan behövas för detta. Behandlingsändamålet är baserat på det legitima intresset att hjälpa dig med din förfrågan.

  2. För att få information om användningen av våra webbsidor använder vi cookies. Bearbetningen av cookies baseras på intresset att anpassa våra webbsidor till gagn för användarna. Vi garanterar ditt dataskydd genom att bara använda denna information för statistiska ändamål. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ.


Utlämning av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut eller lämnar dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen. El-Finess Elinstallationer AB använder dataprocessorer för att samla, lagra eller på annat sätt bearbeta data. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla delar av databehandling. Behandlingen av personuppgifter utförs i El-Finess Elinstallationer AB datorsystem.
All behandling av data som utförts av oss görs inom EU / EES-området.

 

Förvaringsperiod
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för.
Det betyder exempelvis att personuppgifter som grundas på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke.

 

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.
Du har rätt att få tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätt att få restriktioner för bearbetning, direkt invändning mot behandlingen och få rätt till dataöverförbarhet. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och i alla fall inom 30 dagar.
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

 

Klagomål
Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Du kan hitta information om hur du kontaktar myndigheten på deras webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

 

Ändringar
Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande.