EL-Finess Elinstallationer AB

    På EL-Finess är vi  ca 55 anställda i Göteborg som arbetar med allt inom El- och Teleinstallationer.

EL-Finess Miljö och kvalitetspolicy

 

EL-Finess ska med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.

Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.
Vi ska minska vår miljöbelastning genom att optimera våra transporter och hantera det avfall som uppstår i verksamheten och i projekten på ett ansvarsfullt vis.


Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.

Alla uppdrag genomförs och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris.
Vi ska alltid uppfylla relevanta bindande krav som ställs på oss.

Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande.
EL-Finess organisation är lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker uppsatta mål.

Våra tjänster kan bidra till hållbarhet genom att minska kundernas el-förbrukning genom energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet.

Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till EL-Finess med nya uppdrag. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

 Vi ska genom ständiga förbättringar utveckla vårt ledningssystem för att förbättra vår miljöprestanda och öka vår kvalité.

 

Göteborg 2017-11-21

EL-Finess Elinstallationer AB

Martin Bargel
VD

  

 


Kontor GöteborgKontor Stockholm